La reconstrucción del sur en la narrativa de George W. Cable y Thomas N. Page
Rate this book

La Reconstrucción Del Sur En La Narrativa De George W. Cable Y Thomas N. Page

by Carme Manuel Cuenca
3.71 of 5 Votes: 4
ISBN
8437085683
Pages
338 Pages
Published
Universitat de València , 28.11.2011
Publisher
Universitat de València
George Washington Cable i Thomas Nelson Page són els dos escriptors del Sud dels Estats Units més importants del final del segle XIX. Aquest estudi es proposa recuperar aquests autors, examinar com van construir literàriament les seues pròpies versions del Sud i aprofundir en els seus textos narratius amb l'objectiu de discernir com anticipen molts dels temes i dilemes entre els quals continuaran debatint-se els escriptors i intel·lectuals de la regió del segle XIX. Tots dos a més de desenvolupar les seues activitats dins el marc literari es van veure compromesos amb la realitat social de la seua regió, com a referents de la intel·lectualitat del Sud. La seua literatura il·lustra dramàticament els mons interns, el conflicte de valors d'una societat en ràpida transició i el que es va denominar "el sentiment tràgic vers el Sud".